מסנני חול

הטלת אננטיופוס מלנוגניס נאמאנסי

חיזור אננטיופוס מלנוגניס נאמאנסי - חלק א

חיזור אננטיופוס מלנוגניס נאמאנסי - חלק ב

אננטיופוס מלנוגניס מאקולה

הטלת קלוכרומיס סטפרסי איקולה

הטלת קלוכרומיס מאקרופס אנדולי

חליבת נקבת קלוכרומיס מאקרופס אנדולי

להקת זינוטלפיה אוכרוג'ניס אנדולי

האכלת קבוצת זינוטלפיה אוכרוג'ניס אנדולי

להקת זינוטלפיה ספילופטרוס מביליבילי

זינוטלפיה ספילופטרוס קצ'סה

מבט על זינוטלפיה אוכרוג'ניס בולו פוינט

1 2