סיפוטלפיה

ריבוי וגידול סיפוטלאפיות בחווה

סיפוטלפיה גיברוסה בלו קיפילי

סיפוטלפיה גיברוסה בלו זאיר קפמפה

להקת רבייה סיפוטלפיה נורת' קבוגו

חליבת נקבות סיפוטלפיה נורת' קבוגו

הטלת סיפוטלפיה נורת' קבוגו

סיפוטלפיה נורת' בולו פוינט

סיפוטלפיה נורת' בולו פוינט F1

מבט תקריב על סיפוטלפיה נורת' בולו פוינט F1

נקבה דוגרת פה סיפוטלפיה גיברוסה בלו זאיר קפמפה

סיפוטלפיה גיברוסה בלו ביסמארק

חליבת סיפוטלפיה גיברוסה בלו זאיר קפמפה

1 2