ציפריכרומיס ופאראציפריכרומיס

חליבת נקבות ציפריכרומיס לפטוזומה

להקת ציפ. לפטוזומה "בלו פלאש" מפולונגו

ציפריכרומיס זונאטוס - חיזור וחליבה

להקת ציפריכרומיס לפטוזומה טנזניה ניאון

להקת פאראציפריכרומיס ניגריפיניס בלו נאון

תקריב על פאראציפריכרומיס ניגריפיניס בלו נאון

פאראציפריכרומיס ברייני

הטלת ציפ. לפטוזומה טנזניה ניאון

ציפריכרומיס לפטוזומה טנזניה ניאון - ריב זכרים

חיזור ציפריכרומיס מיקרולפידוטוס קרילאני

להקת ציפ. יוטינטה "פלורסנט"

ציפ. מיקרולפידוטוס קרילאני - ריב זכרים