טרופאוסים ופטרוכרומיסים

ריבוי וגידול טרופאוסים בחווה

הטלה - טרופאוס בולו פוינט

הטלה - טרופאוס דובייסי

הטלה - טרופאוס מפימבואה חלק ראשון

הטלה - טרופאוס מפימבואה חלק שני

הטלה - פטרוכרומיס טראוואסה

טרופאוס בריצ'ארדי יוג'ג'י - מאבק בין שני זכרים

טרופאוס רד קטטה - מאבק בין שני זכרים

טרופאוס דובייסי הלמבה - מאבק בין שני זכרים

טרופאוס מורי קסנגה נגד טרופאוס רד קטטה

חיזור - פטרוכרומיס מושי סיבווסה

טרופאוס רד מולירו - חיזור, דגירה וחליבה

1 2